• nedostatok finančných prostriedkov na účte
  • nízky denný limit pre platby (skontrolujte vo vašej banke, napríklad vo svojom internetovom bankovníctve)
  • výpadok na našej strane alebo na strane banky