Áno. Súbory cookies používame tak, aby na základe takto získaných informácií a dát nebola osoba používateľa identifikovateľná, a to ani pri využití ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii.