Reklamácia tovaru

Na náš tovar máte podľa zákona záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je na Loap.sk či v priloženom záručnom liste uvedené inak.

 

Zákonná záručná lehota začíná platiť dňom prevzatia tovaru a prípadne sa predlžuje o dobu, kedy je tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový (v záručnej lehote), začíná plynúť nová záruka.


Ako reklamovat?